Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2012

March 27 2012

2361 033c 500
Reposted bykkooperek kkooperek

March 13 2012

Ale gdy patrze im w oczy i pytam czy nic
w życiu by nie zmienili, ich reakcja fascynuje mnie
unoszą w górę brwi, czoło się marszy w falę
mówią "nie" - ale w oczach nie ma blasku wcale
uśmiecham się i mówię "niech ci się farci dalej"
w duchu mówię sobie "tak myślałem"
— VNM
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop

March 04 2012

February 24 2012

0658 3ced

February 22 2012

Pierdolą coś o lojalności skurwysyny, nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny.
— Pezet
2365 cc64
Reposted byMatalismanpetersenfadenbcgirlWeksViik

February 20 2012

LOVIN it i


KOCHAM WIEŚNIARSKI NICK NA POLYVORE ALE <3 TĄ STRONĘ
Reposted byklaudszaaatan
dzisiaj zdecydowanie mam dość. kiedy od rana siedzisz w przychodni, bo masz podejrzenie wstrząsu mózgu. ech, nie polecam takich przeżyć NIKOMU
3363 379e 500

February 19 2012

czasami się tak zastanawiam. czy tylko ja nie lubię Lany Van Rey? Pomińmy to, że jest smętna, ale ta muzyka dla mnie kompletnie nie trzyma się kupy i jest taki rozmemłanym hipsterskim manifestem. Zjedzcie mnie, nie mam prawa jej nie wielbić.

February 08 2012

8442 c03f
Reposted fromplotkara plotkara

January 31 2012

6270 7db8 500
We don't need tickets, I'm Chuck Bass.
— Chuck Bass (Gossip Girl)
Reposted byryskananamiPjbbbvomg-archycooffeeMelrose
4623 d162
Reposted bypanasiowaadriacobyourhabitPjbbbvomg-archyinuschka
4508 634c
Reposted bysatyrlanemonikmonik
4497 cd3b
Reposted byrysuj rysuj

January 30 2012

1637 1560
Reposted byfuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl